Zborník Slovenského národného múzea CII
Archeológia 18 / 2008