Zborník Slovenského národného múzea LXXXVII
Archeológia 3 / 1993