Zborník Slovenského národného múzea LXXXVI
Archeológia 2 / 1992